Loader for VIA Prlekija

Grad Gornja Radgona

Naravno-kulturna znamenitost

Nazaj na predogled Znamenitosti

Opis

Grad naj bi bil zgrajen po letu 1147 in je dobil ime po svojemu graditelju Ratigoju ali Richerju (štajerskem mejnem grofu). V pisnih virih se grad kot utrdba prvič omenja leta 1269, in sicer kot „vest Rakherspurg“ (gornjeradgonski grad) pod katerega je spadalo tudi 40 vasi oziroma 355 kmetij. Pod gradom se je v 13. stoletju razvilo mesto (današnja Radgona, Gornja Radgona). Gospoščina radgonskega gradu je bila skozi zgodovino v lasti številnih viteških in plemiških rodbin. Večja prezidava gradu je potekala 1420 s strani Friderika Stubenberškega. Za sedanjo podobo gradu pa je zaslužen grof Leopold Herberstein, ki je grad prevzel leta 1776. Leta 1479 je bil grad (skupaj z mestom) zavzet s strani ogrskega kralja Matija Korvina. Zadnji lastnik gradu skupaj s pripadajočim posestvom je bil grof Chorinsky (od leta 1914 naprej), po letu 1931 je bilo posestvo drobno razprodano in grad pod okriljem banovinske uprave. V času vojne (leta 1945) je bil severni trakt gradu močno poškodovan a je njegova obnova po vojni stekla zelo hitro. Pred 2. svetovno voljno je v grajskih prostorih potekal pouk meščanske šole, po vojni pouk nižje gimnazije (od leta 1974 osnovnošolski pouk). Na gradu je bil tudi doma za ostarele. Od leta 1992 je radgonski grad za 99 let v najemu domačina, Milana Hercoga, ki grad tudi počasi prenavlja.

Komentarji (0)

Galerija